Foto’s-Ammerzoden

 

 

 

Ammerzoden

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

Ammerzoden is een dorp in de Bommelerwaard, in het westen van de Nederlandse provincie Gelderland.

 Het dorp telt 3473 inwoners (per 1 januari 2013).

 Sinds 1 januari 1999 behoort Ammerzoden tot de gemeente Maasdriel.

 

 

 

Geschiedenis:

 

In de 11e eeuw ontwikkelt zich langs de Maas, in het woelige grensgebied tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Gelre,

rondom Kasteel Ammersoyen een hoge heerlijkheid.

Eeuwenlang zou Ammerzoden een katholiek boerendorp blijven.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin het dorp forse schade opliep, verandert Ammerzoden langzaam in een dorp

met een gevarieerde economie, min of meer aan de rand van de grootstedelijke omgeving van 's-Hertogenbosch.

Na zo'n tweehonderd jaar samen met Well en enkele gehuchten een aparte gemeente te hebben gevormd,

maakt Ammerzoden vanaf 1999 deel uit van de gemeente Maasdriel.

 

 

 

Geografie:

 

Ammerzoden ligt in het zuiden van de Bommelerwaard, ten noorden van de Maas.

Om het dorp heen loopt de Meersloot, onderbroken door de buitengracht van het kasteel.

De Meersloot is het restant van een bedding van de Maas die tot 1354 op deze locatie lag en ervoor zorgde dat Ammerzoden

tot dan toe tot Brabant gerekend kan worden.

De waterloop heeft sinds de Middeleeuwen het stratenpatroon rondom Ammerzoden in sterke mate beïnvloed.

 

Veel gronden rondom Ammerzoden zijn pas sinds de ruilverkaveling van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vruchtbaar gemaakt.

Voorheen was het een onvruchtbaar en lastig begaanbaar gebied vanwege de zware klei;

het meeste verkeer in de Bommelerwaard was dan ook op de dijken te vinden.

 

 

 

Demografie:

 

Op 1 januari 2009 had Ammerzoden circa 3552 inwoners.

 

Ammerzoden is van oudsher sterk gericht op Brabant, zowel in economisch als in sociaal opzicht.

Dit wordt veroorzaakt doordat 's-Hertogenbosch en dorpen als Hedikhuizen, Bokhoven, Haarsteeg en Vlijmen in vroeger tijden

veel makkelijker te bereiken waren dan de omliggende dorpen in de Bommelerwaard.

De Maas was immers meestal goed bevaarbaar, maar de kleigronden rondom Ammerzoden vormden een flinke hindernis.

Het feit dat Ammerzoden van oorsprong bezuiden een oude Maasmeander lag heeft misschien ook meegespeeld in de oriëntatie op Brabant.

 

 

 

Religie:

 

Ook op religieus gebied sluit Ammerzoden aan bij het van oudsher Rooms-katholieke Noord-Brabant.

 Ammerzoden is een grotendeels katholiek dorp, hoewel het aantal (actieve) gelovigen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw aanzienlijk is afgenomen.

 De katholieke identiteit van het dorp - ten noorden, oosten en westen omringd door protestante dorpen - vindt zijn grondslag in het enthousiaste optreden

 van enkele katholieke priesters die de regio tijdens de Tachtigjarige Oorlog katholiek wilden laten blijven.

 In het altijd al meer op Brabant gerichte Ammerzoden waren zij, net zoals in Kerkdriel en Velddriel, succesvol.

 

Het dorp telt twee kerken: de Rooms-katholieke Sint-Willibrorduskerk en de Hervormde kerk, die deels een ruïne is.

 

 

 

Onderwijs:

 

Het dorp telt één basisschool gestoeld op Rooms-katholieke grondslag.

De school heeft bijna 400 leerlingen en heeft in de buitenschoolse uren haar deuren open voor externe clubs: het kinderkoortje oefent al decennia in de school. Leden van de fanfare oefenen op hun instrument in de school en ook voor gelegenheden zoals de rommelmarkt

en de lampionnenoptocht gaan de schooldeuren open.

De lokale peuterspeelzaal Dikkertje Dap is gehuisvest in een lokaal dat tegen de school aan is gebouwd.

 

 

 

Sport en ontspanning:

 

Het dorp Ammerzoden kent een relatief hoog aantal verenigingen.

Naast een voetbalclub die de opmerkelijke naam v.v. Jan van Arckel draagt - genoemd naar Jan van Arckel, een telg uit het geslacht Van Arckel

die in de late Middeleeuwen heersers waren in het plaatselijke kasteel Ammersoyen - en naast de 350 leden wekelijks een veelheid van vrijwilligers actief

op de been brengt om al die sporters hun beste beentje voor te kunnen laten zetten - en een tennisclub is de fanfare een vaste waarde in het dorp.

Daarnaast zijn er nog diverse andere verenigingen zoals paardensportvereniging 'Gelderse Boys', de badmintonvereniging, de tafeltennisclub,

de overkoepelende carnavalsvereniging met in haar kielzog diverse carnavalsclubs, biljartverenigingen, een toneelvereniging en dartverenigingen.

Ook een wielerclub, een postduivenvereniging en een ouderenvereniging behoren tot het arsenaal van verenigingen

waar tal van mensen actief zijn, waardoor het dorp een levendig geheel vormt.

 

In de loop der tijden is een aantal belangrijke evenementen uit het dorp verdwenen,

 maar een in het leven geroepen stichting tracht veel van de vergane glorie nieuw leven in te blazen.

Deze stichting, Stichting Promotie Ammerzoden Dorp, probeert hiervoor een paraplufunctie te zijn, door activiteiten te organiseren

 waar andere verenigingen en clubs een steentje aan kunnen bijdragen of van kunnen profiteren.

 Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse PAD-weekend en de AmmerWellerKalender.

Ook de Stichting Dorpszeskamp weet jaarlijks een groot aantal teams actief aan de streep te krijgen

 om zich met andere teams te meten op het gebied van kracht en behendigheid.

 

 

 

Economie:

 

De Ammerzodense economie leunt vooral op tuinbouw waarbij aardbeien- en bloemkwekerijen en champignonteelt een vooraanstaande plaats innemen.

De aardappelgroothandelbedrijven, transportbedrijven en de fabriek van Alabastine vormen een ander belangrijk middel van bestaan.

 

Het hoofdkantoor van reisorganisatie Kras is gevestigd in Ammerzoden.

 

Veel inwoners werken als forens in de regio, maar ook in de Randstad.

 

(Wikipedia).

 

 

 

 

 

Beautic Dameskleding – Kerkstraat 1 en

Alles Café De Straat – Voorstraat 2

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Sint Willibrorduskerk (1) – Meester la Grostraat 1

(Foto: 30 september 2013)

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Ammerzoden,_Mr_La_Grostraat_-_Willibrordus

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 3

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Sint Willibrorduskerk (2) – Meester la Grostraat 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 5

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 9, 11 en 13

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 21 en 23

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Villa Vijverbos (1) - Meester la Grostraat 27

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Villa Vijverbos (2) - Meester la Grostraat 27

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Oprijlaan Kasteel Ammersoyen – Kasteellaan 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Toegangshek Kasteel Ammersoyen – Kasteellaan 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Toegangsweg naar Kasteel Ammersoyen – Kasteellaan 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Kasteel Ammersoyen (1) – Kasteellaan 1

(Foto: 30 september 2013)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Ammersoyen

 

 

 

 

 

Kasteel Ammersoyen (2) – Kasteellaan 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Toegangsbrug naar Kasteel Ammersoyen

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Poortgebouw Kasteel Ammersoyen

(Foto: 30 september 2013)

http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Uitdaging/Bezoek_aan_de_middeleeuwen_op_kasteel_Ammersoyen/ 

 

 

 

 

 

Uitgang Kasteel Ammersoyen

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Zicht op de ruïnekerk (Hervormde Kerk) – Meester la Grostraat 29

(gezien vanuit Kasteel Ammersoyen)

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Hervormde Kerk (ruïnekerk) (1) – Meester la Grostraat 29

(Foto: 30 september 2013)

https://reliwiki.nl/index.php/Ammerzoden,_Meester_La_Grostraat_29_-_Ru%C3%AFnekerk

 

 

 

 

 

Hervormde Kerk (ruïnekerk) (2) – Meester la Grostraat 29

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Bijgebouw Villa Vijverbos – Meester la Grostraat 27

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Pleintje, hoek: Meester la Grostraat / Haarstraat

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat 2

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Big Snack Geen Punt – Haarstraat 3 en

De Fietsenmaker – Haarstraat 5A

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Action – Haarstraat 7

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Duin Daksystemen / Dakwerken – Haarstraat 17

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat 36

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat 28

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Haarstraat 20

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Rabobank – De Haar 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Winkelcentrum – De Haar

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Chinees-Indisch Restaurant AZIE – Voorstraat 13 en

Frank VerlouwFoto-reportages – Voorstraat 13A

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Partycentrum / Restaurant De Weesboom – Voorstraat 17

(Foto: 30 september 2013)

www.deweesboom.com

 

 

 

 

 

Restaurant Het Eethuys – Kerkstraat 3,

Een leuk winkeltje – Kerkstraat 5 en

Kerkstraat 7

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

 

Nostalgisch Café The Switch en Grillroom-Pizzeria Piramide – Kerkstraat 9

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Bas Bastiaans – Modestoffen – Hogesteeg 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Het Zonnelied – Hogesteeg 2

(Foto: 30 september 2013)

http://brabantzorg.eu/ammerzoden-zonnelied

 

 

 

 

 

 

Ammerstraat 4

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Cafetaria StefantinoAmmerstraat 14

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Ammerstraat 17

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 4

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Meester la Grostraat 6

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

R.K. Basisschool De Schakel – ’t Bussche Kempke 2

(Foto: 30 september 2013)

www.deschakelammerzoden.nl

 

 

 

 

 

Hogesteeg 32

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Hogesteeg 34

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Albastine Holland B.V. – Hogesteeg 27B

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Hoogesteeg (?) 60

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Aardappelenbedrijf Ammerzoden – Uilecotenweg 53

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Voetbalvereniging Jan van Arckel – Heiligenweg 2

(Foto: 30 september 2013)

http://janvanarckel.slclubsite.nl/ 

 

 

 

 

 

Een hotwalker langs de Maasdijk

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Restaurant ’t Oude Veerhuis – Molendijk 1

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Molendijk

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Bernseweg 24

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Kras NL – Bernseweg 22A

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Bernseweg 22

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

 

 

Bedrijvenpark Ammerzoden – Bernseweg

(Foto: 30 september 2013)

 

 

 

Mijn indruk van Ammerzoden: In Ammerzoden staat een prachtig oud kasteel met de naam Ammersoyen. Ik kan een ieder aanraden daar eens een kijkje te gaan nemen. Het staat werkelijk op een schitterende locatie, nog net in het dorp zelf en als u een van de linken bekijkt in deze reportage vindt u alle informatie hierover. Aan de overkant van het kasteel staat nog een ruïnekerk en die kunt u vrijblijvend bekijken, althans een rondje eromheen. Dat is zeker de moeite waard. Zo staan er verder in de Meester la Grostraat ook nog diverse monumentale panden. Alleen al het bezoeken van de hierboven omschreven objecten lijkt mij de moeite waard voor een dagje Ammerzoden. De rest van het dorp is best wel aardig, maar lijkt toch wel veel op al die andere dorpen die ik tot op dit moment heb bezocht, uitgezonderd dan die dorpen alwaar ik nogal lovend over was. Na mijn bezoek aan Ammerzoden zette ik mijn tocht voort richting Hedel. Deze reportage volgt zo spoedig mogelijk.

 

 

 

 

Foto’s: Kees Wittenbols ©

 

30 september 2013

 

Ga naar foto’s van dorpen rond Breda