Ingezonden berichten:

 

Het is maar dat u het weet:

 

 

Volgens de laatste peiling gaat de VVD straks naar zo’n 45 zetels toe.

Dit is voornamelijk te danken aan de minister-president, die zeer rap van de tong, steeds en

met volle overtuiging, het laatste nieuws rond het coronavirus op tv verkondigt.

Ik ben van mening dat de meeste mensen er geen erg in hebben dat hij slechts

dingen vertelt, die door deskundigen zijn voorgekauwd.

Er zijn veel mensen die zo kunnen spreken, je hoeft hier geen politicus voor te zijn.

 

Bij de eerstvolgende verkiezingen zit de VVD daarom op rozen, dat lijkt mij duidelijk.

De VVD wordt weer de grootste partij en alles wordt weer hetzelfde zoals het al was.

 

 

Maar dat willen de meeste Nederlanders niet!

 

Dus… hoe zal het gaan na de verkiezingen?:

 

Een aantal punten:

 

Onze regering luistert weer braaf naar die ‘zakkenvullers’ uit Brussel.

De islamisering breidt zich gewoon verder uit.

De criminaliteit loopt de spuigaten uit.

Mensen voelen zich niet meer veilig.

Noem eens een land waar de straffen lager zijn dan in Nederland.

Steeds meer veroordeelden blijven gewoon op vrije voeten.

Het migratiebeleid rammelt langs alle kanten.

Het drugsbeleid is en blijft een puinhoop.

Enzovoorts, enzovoorts…

 

Mijn conclusie:

 

Wij zitten straks wederom opgescheept met een ‘slappe-hap-regering’

“Wij zijn die mooipraters meer dan zat!”

 

 

(C.W. – juni 2020)

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

DISCLAIMER

 

De website http://www.breda-en-omgeving.nl  stelt uitdrukkelijk dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de webmaster gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, te doen publiceren of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Inzenders van artikelen worden geacht van de onderstaande regels op de hoogte te zijn. De redactie van deze site behoudt zich het recht voor uw artikelen, ingezonden stukken en/of brieven te redigeren en in te korten, indien zij daartoe aanleiding ziet. Elke inzender van een brief, artikel, reportage of wat maar ook blijft zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet. Ook artikelen waarin mensen obsceen bejegend worden en/of beledigd worden zullen in principe niet geplaatst worden. Mocht zulks toch geschieden doordat de redactie e.e.a. niet kan overzien blijft de geplaatste tekst te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inzender, c.q. schrijver. Inzenders van artikelen, mededelingen e.d. worden geacht met deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Elke inzender vrijwaart de webmaster, c.q. redactie dan ook van verantwoordelijkheid aangaande de inhoudelijke kant van hun inzendingen. Over beslissingen van de redactie in deze kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Webmaster / Redactie van http://www.breda-en-omgeving.nl

 

 

 

stats count